Barangay Official LogoMga Simbolong Nakapaloob:
  • Bilog - sumisimbulo sa kabuuan ng Barangay Bagong Silang bilang isang huwarang barangay.
  • Araw - sumisimbulo sa katatagan,  sumikat man o kumulimlim, umaraw man o umulan.
  • Bundok - sumasagisag na ang Bagong Silang ay napapaligiran ng ilang mga kabundukan na nagsisilbing kanlungan sa panahon.
  • Kapatagan - sumasagisag sa mayamang lupain ng Bagong Silang na nagsisilbing kabuhayan ng mga mamamayan.
  • Mga Prutas/Mga Alagaing Hayop/Puno - sumasagisag sa mga hanap-buhay na pang-agrikultura.
  • Tao - sumasagisag sa nagkakaisang mamamayan ng Barangay Bagong Silang upang mapanatili ang katahimikan nito.


Subpages (1): Map
Comments